Revenirea lui Israel


Bogdan DUCA

Printre semnele sfârşitului lumii, cel mai aşteptat este cel al întoarcerii poporului lui Israel la Dumnezeu, prin recunoaşterea lui Iisus ca Mesia.

Această întoarcere a fost înţeleasă de către creştini ca fiind o “convertire” a evreilor la Creştinism, Adevărul este că o lectură atentă a Noului Testament ne arată destul de clar că nicăieri nu se menţionează acolo că evreii care recunosc pe Iisus ca Mesia ar trebui să nu se mai taie împrejur şi să nu păstreze Legea lui Moise.
Legea lui Moise capătă noi înţelesuri şi noi lumini pentru evreul care îl recunoaşte pe Iisus ca Mesia, dar nu se pierde în niciun caz. Copiii lui Avraam, rămân copiii lui Avraam iar a cere vechiului Israel să se facă după chipul şi asemănarea noului Israel, e ca şi cum ai cere fratelui mai mare, din parabola fiului rătăcitor, să plece să crească şi el turme de porci.

Din…

View original post 346 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s