Gândul zilei. Cea mai scurtă definiţie a “corectitudinii politice”


CER SI PAMANT ROMANESC

Image result for corectitudine politica photos

Termenul “Corectitudine politică”, în engleză  “Political correctness”, este o expresie utilizată pentru a descrie strategiile de înlocuire a expresiilor uzuale din limba curentă care pot jigni minorități etnice, de gen, orientare sexuală, religioase, persoanele cu handicap fizic sau psihic, cele în vârstă, de altă rasă, etc. şi are la bază lucrările teoreticienilor școlii de la Frankfurt în frunte cu Theodor Adorno, Erich Fromm și Herbert Marcuse.

Câteva exemple:

Postul de televiziune BBC a renunțat la utilizarea termenilor Before Christ (BC) și Anno Domini (AD), care ar putea leza pe cei cu altă religie decât cea creștină, cu termenii “Before Common Era” / “Common Era” (înaintea erei noastre / era noastră)
În România, au existat persoane care au vrut să scoată icoanele din școli, pe motiv că cele care reprezintă Maica Domnului și Pruncul sfânt„întrețin o atmosferă ostilă și degradantă, contribuind la inferiorizarea femeii”!
Există şi meserii, ale căror denumiri au fost considerate înjositoare…

View original post 83 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s