ROMÂNIA E VÂNDUTĂ PE DEGEABA ŞI NU DE AZI DE IERI …VIDEO


CER SI PAMANT ROMANESC

Imagini pentru vânzarea româniei photos

VÂNZAREA PLANIFICATĂ PE DEGEABA A ROMÂNIEI

 

Constituţia României ne spune la articolul 136: „Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice”.

La rândul ei, Legea 544/2001 spune că : „Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României”…

Cu toate acestea, când presa a cerut Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) detalii despre licenţele primite de firmele străine pentru exploatarea aurului şi a altor rezerve naturale pe teritoriul României, i s-a răspuns că:

„Informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public. Sunt documentaţii care fac parte din categoria informaţiilor clasificate”.

România nu…

View original post 710 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s